SYKKELTYVERI.NO

Presse

Bicycle theft in Norway


Om sykkeltyverier

I Norge stjeles det årlig 60.000 sykler til en verdi av 300 millioner kroner. Sykkeltyverier er en av de vanligste former for hverdagskriminalitet og utgjør 18 % av alle simple tyverier. De fleste syklister vil før eller senere bli utsatt for sykkeltyveri, men det er mye du kan gjøre for å redusere risikoen at nettopp din sykkel blir stjålet.

 

Hvor mange sykler stjeles det?

60.000 stjålne sykler pr. år tilsvarer en sykkel hvert 10. minutt. Det er imidlertid stor forskjell på by og land. Omtrent 25 % av alle landets sykkeltyverier skjer i Oslo politidistrikt, og det er også mange tyverier i de større byene Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Drammen og Tromsø. Det ble i 2013 anmeldt 16.498 sykkeltyverier til politiet og erstattet 11.295 sykler av forsikringsselskapene med totalt 58,1 millioner kroner.

 

Se tabell over antall politianmeldte, antall erstattede sykkeltyverier, snittpris på sykkel meldt savnet til Falck sykkelregister, anmeldte sykkeltyverier pr innbygger og tall og fakta om sykkeltyverier.

Pass på sykkelen din!

 1. Lås sykkelramme og bakhjul til en stolpe, sykkelstativ e.l.

 2. Bruk en ekstra lås til å låse forhjulet.

 3. Bruk sykkellåser som er forsikringsgodkjent (FG-godkjent).

 4. Registrer sykkelen din i Falck sykkelregister.

 5. Merk sykkelen med tyveriforebyggende oblat.

 6. Ikke la sykkelen stå ute om natten.

 7. Ta med deg sykkelsetet.

Les mer om låsing av sykkel.

Hva slags sykkellåser skal jeg velge?

Strengt tatt bør begge sykkellåser være FG-godkjente, og en fornuftig kombinasjon er en bøylelås og en slangelås. For ytterligere sikkerhet kan bøylelåsen kombineres med en kjettinglås. I praksis er det mange som synes to FG-godkjente sykkellåser blir for dyrt og for tungt. Den vanligste kombinasjonen er en bøylelås og en vaierlås. Dersom du har en sykkel som er utstyrt med rammelås på bakhjulet, bør du kombinere denne med en FG-godkjent slangelås. Mange har vaierlås som ekstralås til sykler med rammelås på bakhjulet, og dette kan fungere dersom sykkelen er gammel og ikke parkeres på tyveriutsatte steder.

Les mer om sykkellåser og om tester av sykkellåser.

Hvor mye penger bør jeg bruke på lås?

En tommelfingerregel er å bruke omtrent 10 % av sykkelens verdi på sykkellås. Dersom du ofte låser sykkelen på utsatte steder, eller hvis du har blitt frastjålet sykler tidligere, bør du bruke mer penger på lås. I Amsterdam er anbefalingen for å beholde en sykkel å kjøpe et gammelt vrak, og så bruke mer penger på låsen enn du brukte på sykkelen. Generelt bør ikke sykler som koster mer enn kr 10.000,- parkeres utendørs.

Du får kjøpt FG-godkjente sykkellåser rimelig hos sikkerhetsbutikken til If skadeforsikring og Gjensidige.

Hvordan unngå at sykkelen blir ribbet?

Selv om sykkeltyverier er et større problem enn ribbing av sykler, er det likevel noen syklister som har opplevd at bare sykkelrammen står igjen. Utstyret er verdt minst like mye som sykkelrammen, og det koster ofte mer å bygge opp igjen en sykkel enn å kjøpe seg en ny. Risiko for ribbing reduseres hvis sykkelen alltid blir tatt inn om natten, sykkelen låses slik at ramme og begge hjul er sikret, og du har tatt med deg sykkelsetet. Det er likevel mulig å skru av styre, gir og bremser dersom sykkeltyven har tatt med seg verktøy. Du kan eliminere risiko for ribbing av sykkel ved å kjøpe låsbare skruer/bolter.

Les mer om ribbing av sykler og låsbare skruer/bolter.

Trenger jeg sykkelforsikring?

Dersom sykkelen er registrert i Falck sykkelregister, vil tyveri vanligvis bli dekket av innboforsikringen. Det er imidlertid mange forsikringsselskaper som har satt en øvre sumbegrensning på kr 5.000,- og dersom du har en sykkel som er verdt vesentlig mer enn dette bør du vurdere å få utvidet dekningen. I flere av selskapene kan du øke sumbegrensningen til kr 10.000,- ved å tegne en innboforsikring med "toppsikring" eller "superforsikring". Dette vil ofte være billigere enn å tegne en separat sykkelforsikring.

Les mer om forsikringsvilkår for erstatning av sykkel i de ulike forsikringsselskapene.

Virker Falck sykkelregister?

Falck sykkelregister ble opprettet av Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) i 1993. Hensikten med registeret var å kunne identifisere flere hittesykler slik at en større andel ble tilbakelevert til eier. Før sykkelregisteret ble opprettet var det mindre enn 10 % av hittesyklene som ble utlevert til eier. I 2005 ble 36,8 % av de registrerte hittesyklene utlevert, mens bare 3,5 % av de ikke-registrerte syklene ble utlevert. Sannsynligheten for at en hittesykkel blir utlevert er derfor ti ganger høyere dersom den er registrert i Falck sykkelregister. Tall fra Gjensidige viser at en sykkel som er utstyrt med oblat som viser at den er registrert i Falck sykkelregister har 20 % lavere risiko for tyveri. Antall politianmeldte sykkeltyverier er blitt redusert med 50,7 % fra 26.365 i 1995 til 13.010 i 2008. Sykkelregisteret er trolig årsak til en del av denne nedgangen.

Les mer om effekten på hittesykler, tyveriforebyggende effekt og kommentarer til statistikken i AISSM årsrapport 2007.

Hva med politiets straffesaksregister?

Noen tror at Falck sykkelregister er unødvendig fordi alle politianmeldte sykkeltyverier blir registrert i politiets straffesaksregister (STRASAK) der rammenummer er søkbare. På denne måten burde alle stjålne sykler kunne identifiseres. I praksis fungerer STRASAK dårlig når det gjelder sykler. For det første er median tid 5 døgn fra tyveri til forholdet er anmeldt og registrert i STRASAK. I denne perioden kan ikke politiet dokumentere at tyven er i besittelse av en stjålet sykkel. For det andre er det bare en av fire som politianmelder sykkeltyveri. For det tredje er det feil eller mangler ved registrering av rammenummer i STRASAK i 60 % av anmeldelsene. I 25 % av tilfellene mangler opplysninger om både sykkelens fabrikat og rammenummer. Politiet har heldigvis on-line tilgang til Falck sykkelregister slik at eierforhold for registrerte sykler kan avklares selv om politiet ikke har fått treff ved søk i STRASAK.

Les mer om feil i STRASAK.

Sykkelen min er stjålet, hva gjør jeg?

 1. Meld sykkeltyveriet til politiet.

 2. Varsle ditt forsikringsselskap.

 3. Meld sykkelen savnet til Falck sykkelregister

 4. Se etter sykkelen din i nærområdet.

 5. Heng opp plakater med bilde av sykkelen din "Sykkel savnet - dusør utloves".

Les mer om hva du kan gjøre hvis sykkelen din blir stjålet.

Det skjer ikke meg en gang til!

Feil. Dersom du har blitt utsatt for et sykkeltyveri øker risikoen for at du også blir frastjålet din neste sykkel. Hvis sykkelen var låst med en FG-godkjent sykkellås, bør neste sykkel være låst med to FG-godkjente sykkellåser. Du kan også vurdere låsbare skruer/bolter, alltid ta sykkelen med deg inn eller bruke et vrak av en sykkel til/fra jobb mens du bare bruker din fine offroadsykkel når du sykler i skogen.

Les mer om myter om sykkeltyverier og risiko for tyveri nummer to.

Hvordan tenker en sykkeltyv?

Noen trenger et transportmiddel, og stjeler en sykkel fra å komme seg fra punkt A til punkt B. Et klassisk brukstyveri er "På-vei-hjem-fra-fest-sykkelen" som havner i en grøft etter bruk. Noen trenger penger, og 80-90% av alle sykkeltyverier er vinningsforbrytelser. Enkelte har sykkeltyverier som hovedinntektskilde, enkelte har sykkeltyverier som en ekstra inntektskilde til studielån eller sosialtrygd. Mange kjeltringer stjeler alt de kan komme over. En tyv søker muligheter, ikke utfordringer. Dersom din sykkel er bedre låst enn nabosykkelen lar tyven din sykkel være i fred med mindre denne er mye finere slik at tyveriet genererer mer penger.

Les intervjuene med sykkeltyven Tim, narkomane Per, sykkeltyven fra Bærum og om Knut som ble dømt for heleri av sykkel.

Historier om sykkeltyverier

Har du hørt om sykkeltyveriet som ble oppklart før eieren visste at sykkelen var stjålet? Eller Tromsø-studenten som hadde kjøpte en brukt sykkel i Oslo som senere viste seg å være stjålet i Kristiansand? Om en sykkel stjålet i Norge som havnet på Kreta? Om sykkeltyven som ble lagt i jern av politiet da eieren kjente igjen sykkelen sin? Om sykkeltyven som sagde ned et tre med motorsag for å stjele en fastlåst sykkel?

Les gode historier om sykkeltyverier, om mislykkede tyveriforsøk og om dårlig låsing av sykkel.

Aktuelle linker


Last modified by AISSM: Sat 1 Mar 09:30:01 MET 2014