Gjennomsnittlig nypris på sykler meldt savnet til Falck sykkelregister

01.01.03 – 07.04.08 fordelt på fylke

 

Oslo

7 418

Buskerud

7 308

Oppland

7 254

Akershus

6 730

Troms

6 705

Sør-Trøndelag

6 308

Møre og Romsdal

6 299

Hordaland

6 237

Østfold

6 047

Vest-Agder

6 032

Sogn og Fjordane

5 965

Vestfold

5 904

Rogaland

5 785

Aust-Agder

5 771

Telemark

5 653

Nordland

5 457

Hedmark

5 398

Nord-Trøndelag

5 359

Finnmark

5 034

 

 

Gjennomsnitt

6 538