Effekt av registrering i Falck sykkelregister


Tall fra Gjensidige NOR viser 20% redusert risiko for tyveri hos kunder som har registrert sykkelen sin i Falck sykkelregister.

I perioden 1999-2003 var det totalt 10.952 kunder hos Gjensidige NOR som fikk erstatning for tyveriskadet sykkel. Av disse fikk 1.096 personer erstatninger ved 2 eller flere skadetilfeller. Det forelå opplysninger om størrelse på egenandel ved 899 skadetilfeller.

             Skade 2           Totalt
             Falck    Ikke Falck

Skade 1   Falck    256     146      402
       Ikke Falck  204     293      497

Totalt          460     439      899

Ved første skade var 44,7% (402 av 899) av syklene registrert i FSR, og ved andre skade var 51,1% (460 av 899) registrert i FSR. Dette betyr at flere velger å registrere sykkelen sin i FSR dersom de har blitt utsatt for sykkeltyveri.

Av de 497 eierne som ikke hadde registrert sykkelen sin ved første skadetilfelle var det 41,0% (204 av 497) som hadde registrert den ved andre skadetilfelle mens det var 59,0% (293 av 497) som fremdeles ikke hadde fått registrert sykkelen. Når registreringsprosenten totalt ved andre skadetilfelle er 51,1% betyr dette at registrering i FSR reduserer risiko for andre skadetilfelle med ca 20% (1 - (41,0% / 51,1%) = 19,8%).

Tilbake til sykkeltyveri.no


Last modified: Sat 01 Jan 09:13:01 MET 2005