Anmeldte sykkeltyverier sortert etter statistisk endring

Alfabetisert
Politidistrikt 1995  1996  1997  +/- ant +/- pro	 Kji  p-verdi
							
Oslo	    6120  5493  4926	-567	-10,3 %	 30,86	0,01
Telemark	306	291	433	 142	 48,8 %	 27,85	0,01
Bergen	    1449  1502  1235	-267	-17,8 %	 26,05	0,01
Kristiansand  1267  1118	903	-215	-19,2 %	 22,87	0,01
Romsdal		139	 63	122	 59	 93,7 %	 18,82	0,01
Trondheim   1399  1557  1332	-225	-14,5 %	 17,52	0,01
Sør-Varanger	 11	 17	 51	 34	200,0 %	 17,00	0,01
Helgeland	128	164	 99	 -65	-39,6 %	 16,06	0,01
Notodden	138	165	109	 -56	-33,9 %	 11,45	0,01
Nordmøre	 93	117	 71	 -46	-39,3 %	 11,26	0,01
Romerike	946	812	697	 -115	-14,2 %	 8,76	0,01
Follo		556	535	445	 -90	-16,8 %	 8,27	0,01
Moss		335	333	264	 -69	-20,7 %	 7,97	0,01
Senja		 79	 74	 46	 -28	-37,8 %	 6,53	0,05
Sandefjord	480	398	472	 74	 18,6 %	 6,29	0,05
Narvik		 78	 63	 40	 -23	-36,5 %	 5,14	0,05
Sogn		 41	 51	 31	 -20	-39,2 %	 4,88
Vestoppland	295	264	217	 -47	-17,8 %	 4,59
Kongsberg	253	299	350	 51	 17,1 %	 4,01
Østerdal	191	305	261	 -44	-14,4 %	 3,42
Haugesund	552	632	569	 -63	-10,0 %	 3,30
Lofoten		154	139	111	 -28	-20,1 %	 3,14
Rana		 92	122	 96	 -26	-21,3 %	 3,10
Nord-Jarlsberg	433	275	317	 42	 15,3 %	 2,98
Halden		142	127	101	 -26	-20,5 %	 2,96
Fjordane	114	128	156	 28	 21,9 %	 2,76
Rjukan		 14	 37	 25	 -12	-32,4 %	 2,32
Kongsvinger	115	124	149	 25	 20,2 %	 2,29
Fredrikstad	605	556	607	 51	 9,2 %	 2,24
Svalbard	 0	 0	 2	  2	  -	 2,00
Inntrøndelag	379	495	455	 -40	- 8,1 %	 1,68
Kragerø		 47	 39	 51	 12	 30,8 %	 1,60
Hordaland	235	251	279	 28	 11,2 %	 1,48
Arendal		588	493	531	 38	 7,7 %	 1,41
Vest-Agder	349	344	315	 -29	 -8,4 %	 1,28
Tønsberg	587	538	571	 33	 6,1 %	 0,98
Stavanger   1758  1877  1817	 -60	 -3,2 %	 0,97
Ringerike	266	230	211	 -19	 -8,3 %	 0,82
Skien		343	368	386	 18	 4,9 %	 0,43
Vestfinnmark	108	137	148	 11	 8,0 %	 0,42
Hamar		544	546	525	 -21	 -3,8 %	 0,41
Bodø		356	371	355	 -16	 -4,3 %	 0,35
Drammen		764	749	772	 23	 3,1 %	 0,35
Sunnmøre	223	197	186	 -11	 -5,6 %	 0,32
Hardanger	 38	 31	 27	 -4	-12,9 %	 0,28
Uttrøndelag	178	173	165	 -8	 -4,6 %	 0,19
Rogaland	783	846	863	 17	 2,0 %	 0,17
Larvik		337	251	242	 -9	 -3,6 %	 0,16
Gudbrandsdal	175	157	163	  6	 3,8 %	 0,11	
Asker og Bærum	938	778	770	 -8	 -1,0 %	 0,04	
Sarpsborg	519	544	539	 -5	 -0,9 %	 0,02	
Vadsø		 27	 39	 38	 -1	 -2,6 %	 0,01	
Namdal		 50	 42	 43	  1	 2,4 %	 0,01	
Troms		446	456	459	  3	 0,7 %	 0,01	
Vardø		 14	 18	 18	  0	 0,0 %	 0,00	

Totalt	   26577  25731  24166  -1565	 -6,1 %	 49,09	0,01

Tilbake til AISSM.


Last modified: Tue Apr 15 14:08:38 MET DST 1997