Bokstavkoder i rammenummeret

Produksjonsår for DBS-sykler

Innledning

Mens norsk lovverk bare omtaler rammenummer for sykkel i Forskrift om krav til sykkel som ligger under Forskrift om krav til kjøretøy, har danskene en egen lov "Mærkning af Cykelstel m.v." - Lov Nr. 135 - 23. Marts 1948. I denne loven står det, på samme måte som i de norske forskriftene, at en sykkel skal være utstyrt med rammenummer. Danskene går imidlertid lenger. Mens en norsk sykkel uten rammenummer ikke kan brukes på vei åpen for offentlig ferdsel, er det rett og slett forbudt å fjerne eller ødelegge et rammenummer i Danmark.

Ifølge det danske lovverket skal et rammenummer inneholde både opplysninger om produsent og årstall sykkelen ble produsert. Da den norske sykkelprodusenten DBS/Øglænd også eksporterer sykler til Danmark, vil også deres sykler som selges i Norge ha et rammenummer som inneholder kode for produsent og årstall. Koden for produsent står foran nummerserien, og koden for årstall står bak nummerserien. Produsentkoden for DBS/Øglænd er WBK.

Årkode er som følgende:

Bokstavene I, O, Q, W, Y, Æ, Ø og Å skal ikke benyttes. Bokstaven F som ble brukt i 1990 vil bli brukt på nytt i 2011.

Et eksempel på rammenummer på en DBS-sykkel av 2005 modell er WBK123456Z. Samme sykkel kan også være utstyrt med et annet rammenummer f.eks VE01234512Z. De to siste siffer koder for uke, og sykkelen er produsert i uke 12 i 2005. En Yosemite fra 2005 kan ha rammenummer WBTD01234Z, en Merida WC12345Z, en Nishiki WN12345Z, en Specialized WUD124567Z og en Trek kan ha WTU123G1234Z. De fleste fabrikater bruker imidlertid ikke en bokstav i slutten av rammenummeret til å kode for år, men noen kan kode år med et siffer i begynnelsen av rammenummeret, f.eks Hard Rocx 05A0001234 og Scott S5A001234 der tallet 5 står for 2005.

Produksjonsår for DBS-sykler

Tilbake til AISSM.


Last modified: Sun Feb 13 09:12:19 MET DST 2005